Länsförsäkringar implementerar Mercur Business Control 7

Länsförsäkringar Halland har valt Mercur Business Control 7 för budget, prognos, rapportering och analys. Systemet är integrerat med Hogia Ekonomi, HR plus, Centsoft samt ett tiotal verksamhetssystem för affärsområdena Sak, Liv och Bank.

Ytterligare bolag inom Länsförsäkringar som nyttjar Mercur är:

  • Dalarnas Försäkringsbolag

  • Länsförsäkringar Bergslagen

  • Länsförsäkringar Gävleborg

  • Länsförsäkringar Västernorrland

  • Länsförsäkringar Mäklarservice

Länsförsäkringar består av 23 självständiga och lokala länsförsäkringsbolag som samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Tillsammans bildar Länsförsäkringar Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp.

Kom till vårt kostnadsfria frukostseminarium och lyssna på hur Länsförsäkringar Halland har skapat en gemensam lösning för planering, rapportering och styrning mot nyckeltal.

  • Göteborg den 16 mars

  • Stockholm den 17 mars

  • Webinar 17 mars

>Läs mer här!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom