Gar-Bo har valt Mercur Business Control för finansiell uppföljning och operativ analys

Gar-Bo har valt Mercur Business Control för finansiell uppföljning och operativ analys. Systemet kommer att integreras med affärssystemet Visma Business samt kundens datalager med information från verksamhetssystemen för försäkringar och besiktningar.

Gar-Bo tecknar nybyggnads- och färdigställandeförsäkring för småhus samt entreprenadsäkerheter, insatsgarantier och nybyggnadsförsäkring för bostadsrättsföreningar m.fl. Gar-Bo erbjuder också utbildning för bostadsrättsföreningar samt husbyggarskola och kontraktsgranskning för konsumenter. Gar-Bo är en av de större aktörerna inom entreprenadbesiktning.

Med Gar-Bo befäster Mercur sin ställning som en erfaren leverantör av lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd inom försäkringsbranschen. Bland andra kunder återfinns exempelvis Skandia och ett flertal Länsförsäkringsbolag. Mercur Business Controls flexibilitet tillsammans och ett rikt utbud av standardfunktioner, samt inte minst Mercurs konsulters kompetens inom branschen bidrar till en funktionell och kostnadseffektiv lösning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom