2014-09-23

Gar-Bo har valt Mercur Business Control för finansiell uppföljning och operativ analys

Gar-Bo har valt Mercur Business Control för finansiell uppföljning och operativ analys. Systemet kommer att integreras med affärssystemet Visma Business samt kundens datalager med information från verksamhetssystemen för försäkringar och besiktningar.

Gar-Bo tecknar nybyggnads- och färdigställandeförsäkring för småhus samt entreprenadsäkerheter, insatsgarantier och nybyggnadsförsäkring för bostadsrättsföreningar m.fl. Gar-Bo erbjuder också utbildning för bostadsrättsföreningar samt husbyggarskola och kontraktsgranskning för konsumenter. Gar-Bo är en av de större aktörerna inom entreprenadbesiktning.

Med Gar-Bo befäster Mercur sin ställning som en erfaren leverantör av lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd inom försäkringsbranschen. Bland andra kunder återfinns exempelvis Skandia och ett flertal Länsförsäkringsbolag. Mercur Business Controls flexibilitet tillsammans och ett rikt utbud av standardfunktioner, samt inte minst Mercurs konsulters kompetens inom branschen bidrar till en funktionell och kostnadseffektiv lösning.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt