Swedish Space Corporation väljer Mercur Business Control

Swedish Space Corporation har valt Mercur Business Control för budget, prognos, rapportering och analys. Mercur kommer att användas för budget och prognoser avseende bl a investeringar, personal, projekt och försäljning. Lösningen kommer att användas av koncernens alla dotterbolag runt om i världen. Systemet integreras med företagets datalager.

Swedish Space Corporation, SSC, tidigare Svenska rymdaktiebolaget, är ett svenskägt företag som arbetar med rymdteknik. Företaget står till forskningens, det privata näringslivets och den offentliga sektorns tjänst, både i Sverige och utomlands. Uppdrag som företaget arbetar med är bland annat utvecklings- och testverksamhet, uppskjutningar samt drift och underhåll av rymd- och flygsystem. I Sverige bedriver SSC-koncernen verksamhet på fem orter: Solna, Kiruna, Vidsel, Ågesta och Uppsala. Företaget har även verksamhet i Australien, Tyskland, Holland och Chile samt i USA. Representationskontor finns även i Kina, Thailand och i Förenade Arabemiraten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom