2015-01-30

Swedish Space Corporation väljer Mercur Business Control

Swedish Space Corporation har valt Mercur Business Control för budget, prognos, rapportering och analys. Mercur kommer att användas för budget och prognoser avseende bl a investeringar, personal, projekt och försäljning. Lösningen kommer att användas av koncernens alla dotterbolag runt om i världen. Systemet integreras med företagets datalager.

Swedish Space Corporation, SSC, tidigare Svenska rymdaktiebolaget, är ett svenskägt företag som arbetar med rymdteknik. Företaget står till forskningens, det privata näringslivets och den offentliga sektorns tjänst, både i Sverige och utomlands. Uppdrag som företaget arbetar med är bland annat utvecklings- och testverksamhet, uppskjutningar samt drift och underhåll av rymd- och flygsystem. I Sverige bedriver SSC-koncernen verksamhet på fem orter: Solna, Kiruna, Vidsel, Ågesta och Uppsala. Företaget har även verksamhet i Australien, Tyskland, Holland och Chile samt i USA. Representationskontor finns även i Kina, Thailand och i Förenade Arabemiraten.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt