WEBINAR-ON-DEMAND
Scenarioplanering

Scenarioplanering
– bättre kontroll i tider av osäkerhet

I tider av osäkerhet finns ett stort behov av mer frekventa prognoser och av att analysera och jämföra olika framtida scenarion. 

  • Vad händer med resultatet om verksamheten påverkas av olika yttre händelser?

  • Vilka blir effekterna av de handlingsalternativ som står till förfogande?

Att arbeta med analyser av den här typen av frågeställningar och effekterna av olika handlingsalternativ kallas för scenarioplanering, konsekvensanalys eller ibland what if-analys.

Under det här webinaret tittar vi närmare på de utmaningar som finns med att simulera framtida scenarion och visar på lösningar och tips kring hur dessa kan hanteras effektivt inom ramen för en standardapplikation med funktioner för scenarioplanering och scenarioanalys.

Lyssna till Simon Sundström, produktspecialist på Mercur, som delar med sig av sin erfarenhet kring hur företag och organisationer kan förbättra och effektivisera arbetet med scenarioplanering.

Simon har arbetat på Mercur i 9 år i rollerna som applikationskonsult, utbildningsansvarig och tillhör nu vår presalesavdelning där han är produktspecialist. 

Det jag tycker är mest spännande i mitt arbete är att inspirera och att hitta effektiva lösningar som hjälper kunder att spara tid genom att komma bort från manuella processer och få mer tid över för analys och uppföljning.

Simon Sundström, Presales & Product Specialist, Mercur

Vi bjuder på!

  1. 5 konkreta tips på hur du kan förbättra och effektivisera arbetet med scenarioplanering.

  2. Hur Mercur Business Control® kan stötta arbetet med scenarioplanering och analys. 

Ja tack, jag beställer webinaret - Scenarioplanering!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom