Flexibelt stöd för diversifierad verksamhet hos Svenska Mässan och Gothia Towers 

När Svenska Mässan utvärderade lösningar för verksamhetsstyrning hade man stort fokus på flexibilitet. Kraven från Svenska Mässans olika verksamhetsområden mässor, möten, hotell och restaurang är väldigt olika. Med Mercur kunde man få stöd för såväl den projektbaserade planeringen och uppföljningen för mässor och möten som den dag till dag-baserade hotell- och restaurangverksamheten. 

Svenska Mässan har stor nytta av projektkalkylen som hjälper till att planera allt från besökare och personal till kvadratmeter på mässgolvet. Den erbjuder även viktigt stöd för att räkna med synergieffekten av ett evenemang som bidrar till större beläggning för mässans hotell och restauranger. Givetvis erbjuder Mercur Business Control även stöd för budget och prognos vad gäller övriga delar och där uppskattar man speciellt modulen för personalbudget och för beräkning av standardkostnader inom hotell- och restaurangdelen. 

 

Vi har stor nytta av projektkalkylen som hjälper till att planera allt från besökare och personal till kvadratmeter på mässgolvet.

Svenska Mässan

 

Mercur Business Control är hos Svenska Mässan integrerat med ekonomisystemet Visma samt med Svenska Mässans personalsystem. Svenska Mässan har satsat mycket på att utbilda personalen internt i Mercur för att kunna bygga egna rapporter och få ut maximalt av systemet.

Efter att framgångsrikt ha förbättrat sina processer för planering, uppföljning och analys har Svenska Mässan ökat träffsäkerheten i sina prognoser ytterligare genom att även arbeta med rullande estimat. För att höja blicken över årshorisonten arbetar man med en tidshorisont på 18-20 månader. 

Tack vare att Svenska Mässan och Gothia Towers har en omfattande historik i Mercur med tidigare och återkommande mässor, kongresser och events vilka genererar hotell- och restaurangbokningar har man kunnat bygga en mycket tillförlitlig estimatsprocess med schabloner som påtagligt har ökat träffsäkerheten i prognoserna.

Svenska Mässans vision är att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Varje år väljer fler än 1,8 miljoner människor från hela världen att komma till Svenska Mässan och Gothia Towers för att mötas, äta och bo, utveckla affärer, produkter eller idéer. Svenska Mässan tillhandahåller allt från hotell, butiker, teater, spa och restauranger till mässhallar och olika typer av mötesarenor. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom