Steigenberg Hotel Group använder Mercur för styrning och uppföljning

Steigenberger Hotel Group använder Mercur för att styra och följa upp fler än 80 hotell- och restaurangrörelser. Användare på varje ort har tillgång till Mercur för att mata in budgetar och prognoser och följa upp verksamheten. Systemet stödjer planering baserad på branschspecifika faktorer och rapportering enligt USALI, Uniform Accounts for the Lodging Industry.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt