Uppstartsmöte för Mercurs nya användarförening

Ett återkommande önskemål från många av våra kunder har varit att Mercur ska ha en användarförening. Vi är därför glada att låta användarföreningens initiativtagare, Joachim Carlén på MTR Nordic, välkomna dig till Mercurs kontor vid uppstarten av användarföreningen.

Programmet består i grova drag av att Mercurs utvecklingschef Johan Lindemann håller en presentation om ny funktionalitet i BC8 varefter Joachim Carlén tar över mötet och kunderna sätter sedan tillsammans ramarna för framtida möten och teman som ni vill diskutera.


När: 15 september
Tid: 10.00-13.00
Plats: Mercurs kontor, Vretenvägen 13, Solna
Anmälan: Joachim Carlén, 076-641 17 33,

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom