GDPR - Information och avtal

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Hos Datainspektionen kan du hitta mer information om vad de nya reglerna innebär.

På Mercur kan vi hjälpa till med att kartlägga personuppgifter i de system vi levererar. Vi kan även komma med förslag på förändringar i systemdesign och åtkomstkontroller samt utformning av blanketter och rapporter, vilket kan göra det enklare för er att följa de nya reglerna. 

I artikeln i Kunskapsbiblioteket kan ni hitta mer information om våra konsulttjänster i samband med införandet av GDPR.

 

Personuppgiftsbiträdesavtal

I de fall Mercur kommer i kontakt med eller hanterar era personuppgifter avseende exempelvis medarbetare eller systemanvändare bör ni även teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal. Vi har därför tagit fram standardiserade avtal baserade på IT&Telekomföretagens mallar som är färdiga att komplettera och underteckna. I bilagan har vi förberett uppgifter exempelvis ändamål  med behandlingen, kategorier av personuppgifter och registrerade etc. som kan vara aktuella hos våra kunder men som inte är fallet hos alla kunder. Avtalen finner ni nedan och är uppdelade i två kategorier: 

 • Kunder som använder sig av Mercurs molntjänst (SaaS)

 • Övriga kunder


Avtalet består av tre delar

 1. Tilläggsavtal till ert molnavtal alternativt konsultavtal som hänvisar till orginalavtalet

 2. Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter

 3. Bilaga specifikation över behandlingen av personuppgifter

Det är den som är personuppgiftsansvarig som ansvarar för att föra register över behandlingar av personuppgifter, även hos biträden. Ni behöver därför inte returnera de undertecknade avtalen till Mercur.

Avtal för kunder som är Molnkunder (SaaS) 

 • Mall Tillägsavtal GDPR Molntjänster
  (här anger ni företagsnamn, nummer på ert molnavtal samt datum då det ursprungliga avtalet)

 • Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster

 • Bilaga specifikation över behandlingen av personuppgifter i samband med Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster.

Avtal för övriga kunder

 • Mall Tillägsavtal GDPR Konsulttjänster
  (här anger ni företagsnamn, nummer på ert konsultavtal samt datum på det ursprungliga avtalet)

 • Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med andra tjänster än Molntjänster och IT-infrastrukturtjänster  (övriga tjänster)

 • Bilaga specifikation över behandlingen av personuppgifter i samband med med andra tjänster än Molntjänster och IT-infrastrukturtjänster  (övriga tjänster)

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information!Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom