Mercur Start

GDPR - Information och avtal

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Hos Datainspektionen kan du hitta mer information om vad de nya reglerna innebär.

På Mercur kan vi hjälpa till med att kartlägga personuppgifter i de system vi levererar. Vi kan även komma med förslag på förändringar i systemdesign och åtkomstkontroller samt utformning av blanketter och rapporter, vilket kan göra det enklare för er att följa de nya reglerna. 

I artikeln i Kunskapsbiblioteket kan ni hitta mer information om våra konsulttjänster i samband med införandet av GDPR.
 

Personuppgiftsbiträdesavtal

I de fall Mercur kommer i kontakt med eller hanterar era personuppgifter avseende exempelvis medarbetare eller systemanvändare bör ni även teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal. Vi har därför tagit fram standardiserade avtal baserade på IT&Telekomföretagens mallar som är färdiga att komplettera och underteckna. I bilagan har vi förberett uppgifter exempelvis ändamål  med behandlingen, kategorier av personuppgifter och registrerade etc. som kan vara aktuella hos våra kunder men som inte är fallet hos alla kunder. Avtalen finner ni nedan och är uppdelade i två kategorier: 

 • Kunder som använder sig av Mercurs molntjänst (SaaS)

 • Övriga kunder

 
Avtalet består av tre delar

 1. Tilläggsavtal till ert molnavtal alternativt konsultavtal som hänvisar till orginalavtalet

 2. Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter

 3. Bilaga specifikation över behandlingen av personuppgifter

Det är den som är personuppgiftsansvarig som ansvarar för att föra register över behandlingar av personuppgifter, även hos biträden. Ni behöver därför inte returnera de undertecknade avtalen till Mercur.
 
 

Avtal för kunder som är Molnkunder (SaaS) 

 • Mall Tillägsavtal GDPR Molntjänster
  (här anger ni företagsnamn, nummer på ert molnavtal samt datum då det ursprungliga avtalet)

 • Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster

 • Bilaga specifikation över behandlingen av personuppgifter i samband med Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster.

Ladda ner avtalen här >>

 
 

Avtal för övriga kunder

 • Mall Tillägsavtal GDPR Konsulttjänster
  (här anger ni företagsnamn, nummer på ert konsultavtal samt datum på det ursprungliga avtalet)

 • Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med andra tjänster än Molntjänster och IT-infrastrukturtjänster  (övriga tjänster)

 • Bilaga specifikation över behandlingen av personuppgifter i samband med med andra tjänster än Molntjänster och IT-infrastrukturtjänster  (övriga tjänster)

Ladda ner avtalen här >>

 

 

Läs mer!

 

 

Kontakta oss!*obligatorisk

 

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt