Att bli partner till Mercur

Mercurs partnerprogram innehåller nedanstående partnerkategorier. Gemensamt för samtliga kategorier är att de omfattar utbildningar samt tillgång till material för försäljning och implementation. Partnerprogrammen syftar till att partnern snabbt och effektivt ska kunna sälja och implementera kompletta lösningar baserade på Mercur Business Control. Att bli partner till Mercur innebär att få möjlighet att sälja och implementera en marknadsledande, utprovad och effektiv lösning för verksamhetsstyrning och beslutsstöd.

Distributionspartner 

Distributörer marknadsför och distribuerar kompletta lösningar baserade på Mercur Business Control. De tar hand om försäljning, implementering och support. Partnerskapet kan vara lokalt, regionalt eller globalt beroende på storlek på partnern och deras geografiska närvaro. Mercur använder distributörer i första hand på marknader eller i branscher där vi inte har någon egen närvaro.

Konsultpartner 

Konsultorganisationer, inklusive systemintegratörer, som levererar applikationskonsulting och relaterade implementations-, integrations och utbildningstjänster. Dessa företag kompletterar Mercur genom att leverera speciell expertis och tjänster till våra kunder.

Programvaru- och teknikpartner 

Mercur kan utvidga sitt erbjudande genom att leverera integrerad programvara från lokala eller globala programvaru- och teknikleverantörer. Detta ger våra kunder möjlighet att komplettera Mercurs lösningar med andra ”best-of-breed” lösningar. Våra kunder får en garanti på att dessa gemensamma lösningar fungerar problemfritt.

 

Kontaktformulär‌​


Partnerkategori:


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom