Coop Norrbotten väljer Mercur Business Control

Ytterligare en konsumentförening, Coop Norrbotten, väljer Mercur Business Control för budget, prognos, uppföljning och analys. Coop Norrbotten är ett medlemsföretag som ägs av drygt 90 500 medlemmar och som har 31 säljenheter med varumärkena Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum med flera.

Kooperativa Förbundet KF är ett förbund för landets 47 konsumentföreningar med över 3 miljoner medlemmar och är samtidigt en detaljhandelskoncern med dagligvaror som kärnverksamhet. Företagen inom fastigheter och finans verkar också inom dagligvaruhandeln, men driver även verksamhet på andra marknader. I mediegruppen ingår en rad företag med starka egna varumärken.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom