Loomis UK Limited har valt Mercur för att effektivisera resultat- och verksamhetsuppföljningen

Loomis UK Limited, med huvudkontor i Nottingham, har valt Mercur Business Control för att förbättra och effektivisera resultat- och verksamhetsuppföljningen för företagets ca 35 filialkontor samt för chefer på olika nivåer. Systemet kommer initialt att integreras med applikationen Open Accounts som levereras av Advanced Business Solutions och även generera underlag för vidare rapportering i koncernredovisningssystemet Hyperion FM.

Loomis erbjuder helhetslösningar för värdehantering, främst till banker och detaljhandelsföretag i 16 länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom