Nyheter i version 7.3 av Mercur Business Control

De två största nyheterna i version 7.3 av Mercur Business Control är den nya modulen för målstyrning samt funktionen för anteckningar. Dessutom kan man nu på ett enkelt sätt knyta ihop flera olika dimensioner som har ett inbördes samband.

I version 7.3 av Mercur Business Control har en ny målstyrningsmodul lagts till som tydliggör kopplingen från organisationens strategier ner till varje enskilt mål. Målen kan sedan knytas till nyckeltal och de aktiviteter som krävs för att uppfylla målen kan enkelt definieras och följas upp av hela organisationen. Modulen är helt integrerad med resten av systemet - exempelvis med avseende på strukturer, behörigheter och indikatorer.

Till samtliga rapporter och inmatningsblanketter har man nu möjligheten att koppla längre texter som användarna själva kan redigera. Dessa anteckningar kan sedan sammanställas automatiskt och presenteras i egna rapporter eller ingå i distribuerade rapportpaket.

En annan nyhet är dimensionskopplingar som gör att man på ett användarvänligt sätt kan definiera hur två eller flera olika dimensioner ska höra ihop - exempelvis projekt och projektledare eller produkt och produktgrupp. Denna tillhörighet kan förändras över tiden och kan exempelvis användas för att möjliggöra en central administration av komplexa rapportselekteringar.

Redan i version 7.2.6 förbättrades detalj- och transaktionsvyerna så att det blev enklare att välja vilka dimensionskolumner som ska visas. I 7.3 kan man dessutom lägga till filter och anpassade sorteringar. Dessa funktioner kan även användas av rapportkonstruktören för att bygga rapporter av typen "topp 10 sålda produkter".

Bland andra viktiga nyheter som vi under det senaste året släppt i versionerna 7.2.1 till 7.2.7 kan nämnas:

  • Dimensionsattribut, d.v.s. möjligheten att koppla information till en dimensionsmedlem (exempelvis information om en viss produkt, anställd, leverantör eller kund) som alltid ska visas upp när dimensionsmedlemmen visas i rapporter.

  • Drill Down m.m. i diagram

  • Förenklad arbetsprocesskontroll

  • "Repetera mall" vilket gör det enklare att bygga rapporter som är strukturerade som en upprepning av en uppsättning rader eller kolumner.

  • Komplett webbklient - inklusive alla administrationsfunktioner

Utöver de ovan nämnda större nyheterna har ett stort antal mindre förbättringar och nya funktioner lagts till.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom