Saab AB implementerar Mercur Business Control 7

Saab AB (www.saabgroup.com) har valt Mercur Business Control 7 för att göra ekonomisk uppföljning och prognostisering avseende tagna kontrakt. Systemet integreras med ekonomisystemet Agresso samt ett antal andra system och datakällor.

Saab förser den globala marknaden med produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Med verksamhet på alla kontinenter utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Saab har cirka 13 000 anställda. Omsättningen uppgår till cirka 24 miljarder kronor, varav forskning och utveckling utgör cirka 20 procent av försäljningen. De viktigaste marknaderna är i dag Europa, Sydafrika, Australien och USA.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Great place to work logo
UC

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom