2013-02-11

Saab AB implementerar Mercur Business Control 7

Saab AB (www.saabgroup.com) har valt Mercur Business Control 7 för att göra ekonomisk uppföljning och prognostisering avseende tagna kontrakt. Systemet integreras med ekonomisystemet Agresso samt ett antal andra system och datakällor.

Saab förser den globala marknaden med produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Med verksamhet på alla kontinenter utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Saab har cirka 13 000 anställda. Omsättningen uppgår till cirka 24 miljarder kronor, varav forskning och utveckling utgör cirka 20 procent av försäljningen. De viktigaste marknaderna är i dag Europa, Sydafrika, Australien och USA.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt