SigtunaHem AB implementerar Mercur Business Control 7

SigtunaHem AB (www.sigtunahem.se) har valt Mercur Business Control 7 för budget, prognos, analys och beslutsstöd. Mercur BC7 integreras med ekonomisystemet Visma Control, fastighetssystemet Fast2, personalsystemet Agda och fakturaskanningssystemet Invoice Manager.

SigtunaHem AB är Sigtuna Kommuns helägda bostadsföretag med 4 200 lägenheter. År 2011 omsatte SigtunaHem 543 MSEK med ett 70-tal anställda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom