Vi växer vidare

För att ytterligare höja vår servicenivå har rekryteringen av nya konsulter fortsatt under våren. Planen är att två nya medarbetare ska börja i augusti och ytterligare två konsulter senare under hösten.

Samtidigt som vi ser ett fortsatt stort behov av våra tjänster hos såväl befintliga som nya kunder kommer vi att tillföra ytterligare en medarbetare i supportfunktionen, vilket också driver på behovet av nyrekrytering. Som tidigare anställer vi och utbildar konsulter som kombinerar teknik med ekonomi- och verksamhetskunnande.

Utbildningsprojekt

Under våren har vi dessutom bedrivit ett utbildningsprojekt med fokus på att förstärka dialogen med våra befintliga kunder och proaktivt diskutera hur vi kan öka värdet av den investering ni gjort i Mercur. Vårt mål är att vi därmed oftare ska ta kontakt för att diskutera de behov som ni kan ha när det gäller verksamhetsstyrning och beslutsstöd, men tveka inte att själva kontakta er konsult eller ansvarig säljare om ni ser stora eller små utvecklingsbehov

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom