Mercur Start

Vi växer vidare

För att ytterligare höja vår servicenivå har rekryteringen av nya konsulter fortsatt under våren. Planen är att två nya medarbetare ska börja i augusti och ytterligare två konsulter senare under hösten.

Samtidigt som vi ser ett fortsatt stort behov av våra tjänster hos såväl befintliga som nya kunder kommer vi att tillföra ytterligare en medarbetare i supportfunktionen, vilket också driver på behovet av nyrekrytering. Som tidigare anställer vi och utbildar konsulter som kombinerar teknik med ekonomi- och verksamhetskunnande.

Utbildningsprojekt

Under våren har vi dessutom bedrivit ett utbildningsprojekt med fokus på att förstärka dialogen med våra befintliga kunder och proaktivt diskutera hur vi kan öka värdet av den investering ni gjort i Mercur. Vårt mål är att vi därmed oftare ska ta kontakt för att diskutera de behov som ni kan ha när det gäller verksamhetsstyrning och beslutsstöd, men tveka inte att själva kontakta er konsult eller ansvarig säljare om ni ser stora eller små utvecklingsbehov

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt