Rutiner och villkor för kursbokning

Enklast bokar du kurs via vår hemsida. Formuläret för kursbokning når du genom knappen ”Boka” på respektive kursbeskrivning.
 

Anmälan till våra utbildningar blir bindande vid:

  • 4 veckor innan kursstart

  • Eller när du laddar ner kursmaterial alternativt tar del av utbildningsmaterial som en tjänst (elearning, software as a service)

Ovan punkter tillämpas beroende på vilket som infaller först.

Kursbekräftelse

När du bokat en kurs får du ett mail med en kursbekräftelse. Ca 1 vecka före kurstillfället skickar vi ut en påminnelse med kurstider, karta och vägbeskrivning, hotellinformation och övriga detaljer.

Tider

Då inget annat meddelats i samband med kursinformationen som skickas ca en vecka innan kursstart gäller följande tider:

Grundkurs & Fortsättningskurs i Mercur dag 1

kl. 10.00 – 17.00

Grundkurs & Fortsättningskurs i Mercur dag 2

kl. 09.00 – 16.00

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation. Kursavgiften faktureras ca två veckor före kurstillfället. Ange faktureringsadress i samband med din kursbokning. Samtliga priser är angivna utan moms.

Användande av utbildningsmaterial och upphovsrätt

Vårt utbildningsmaterial och eventuella metadata som medföljer eller levereras i samband med utbildning är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning och tillhör den eller de upphovsrättsinnehavare som finns angivna på materialet.

Mercur Solutions AB upplåter till användaren av kursmaterial och elearning (software as a service) en icke-exklusiv och icke-överlåtbar nyttjanderätt att använda produkten (mjukvara, inloggning till tjänst eller kursmaterial) och tjänsten enligt följande:
(a) Om material levereras i pappersform har Kunden rätt att endast för internt bruk inom sin egen verksamhet att använda det material som levereras i samband med kursen.
(b) Om material levereras i elektronisk form har Användaren rätt att endast använda den inom ramarna för sin egen verksamhet och användningen av materialet är avsett endast för den som deltar på utbildning.
(c) Om material levereras som en tjänst (software as a service) gäller en användarlicens per bokad kursplats. Användarlicensen kan inte överlåtas till annan person.
(d) Om materialet levereras som mjukvara (produkt) gäller en installation och konto per användarlicens. Användarlicensen kan inte överlåtas till annan person.
 

Av- och ombokningsregler

Avbokning ska alltid ske skriftligt.
Vid av- eller ombokning 2–4 veckor innan utbildningsstart debiteras 50% av utbildningsavgiften. Om du avbokar/ombokar 0–2 veckor innan utbildningsstart debiteras 100% av utbildningsavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag efter samråd med Mercur.
 

Inställd eller flyttad utbildning

Mercur förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid.

Företagsintern kurs

Samtliga kurser kan genomföras på tid och plats som passar er. Då kan vi också anpassa respektive kurs till era speciella behov. Tveka inte att kontakta din närmsta konsult för mer information. 

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser, kursdatum samt ställa in planerade kurser.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom