Scenariohantering med Mercur Business Control
– bättre kontroll i tider av osäkerhet

I tider av osäkerhet finns ett stort behov av mer frekventa prognoser och av att analysera och jämföra olika framtida scenarion. 

Vad händer med resultatet om verksamheten påverkas av olika yttre händelser och vilka blir effekterna av de handlingsalternativ som står till förfogande?

Vi på Mercur har tittat närmare på de utmaningar som finns med att simulera framtida scenarion och har tagit fram lösningar och tips på hur dessa kan hanteras effektivt i Mercur Business Control med funktioner för scenarioplanering och scenarioanalys. 

Underwebinaret kommer Louise Thunberg, produktspecialist på Mercur, ge dig konkreta tips på hur du effektivt kan jobbar med scenarioanalys för att simulera framtida scenarier i Mercur. 

Ja tack, jag beställer webinaret!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom