WEBINAR-ON-DEMAND
Bokslut med större affärsnytta
– ta del av våra lösningar för en snabbare process med högre kvalitet!

  • Kämpar ni med mycket manuellt arbete för att leverera era bokslut med hög kvalitet och i tid för att möta såväl interna som externa krav?

  • Strävar ni efter att korta ned tiden för såväl års- som periodbokslut?

  • Vill ni höja kvaliteten och göra relevant information tillgänglig för medarbetare på alla nivåer?

Trots att bokslutsprocessen är en återkommande aktivitet så läggs mycket tid på att hantera återkommande fel när fokus bör ligga på processer och system som gör det enkelt att göra rätt från början.

Under webinaret ger vi dig en helhetssyn på hur systemstöd kan underlätta och effektivisera bokslutsprocessen så att resultatet av arbetet kan användas på ett värdeskapande sätt i verksamheten. 

Vi visar även exempel på hur Mercurs funktioner kan användas för att automatisera framtagning av avstämnings- och bokslutsrapporter som ger transparens och spårbarhet genom hela processen. På så vis kan controllers bidra med affärsnytta och stöd till verksamheten i stället för att lägga tid på att ta fram och sammanställa underlag.

Vi ger exempel på hur ni kan uppnå snabbare och bättre bokslut med ett effektivt systemstöd som:

  • Eliminerar manuellt arbete genom integrationer med era källsystem

  • Förenklar era månadsavstämningar så att ni får koll på och reder ut oklarheter löpande

  • Automatiserar framtagningen av avstämningsrapporter 

  • Erbjuder flexibla bokslutsrapporter för såväl controllers som ledning och medarbetare i verksamheten

  • Har ett komplett behörighetssystem för rollbaserad åtkomst

Lyssna till Simon Sundström, produktspecialist på Mercur, som delar med sig av sin erfarenhet kring hur företag och organisationer jobbar mer effektivt med bokslutsprocessen efter införandet av Mercur. 

Simon har jobbat på Mercur i mer än sju år i rollerna som applikationskonsult, utbildningsansvarig och tillhör nu vår presalesavdelning.

"Det jag tycker är mest spännande i mitt jobb är att hitta effektiva lösningar som hjälper kunder att spara tid och få mer tid över för analys och uppföljning." 

Ja tack, jag beställer webinaret!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom