Kurser i Mercur Business Control

Med rätt utbildning och rätt nivå för varje medarbetarkategori säkerställer ni att era användare får maximal nytta av ert Mercur-system. Fördjupad kunskap leder till ökad trygghet i att använda systemets funktioner, något som ofta resulterar i användare som är mer förtrogna med företagets mål och som känner större ansvar och delaktighet i såväl planen som utfallet.
 

Från grundkurs till fortsättningskurs 

Mercurs kursprogram följer en logisk struktur från enkel användarutbildning till fortsättningskurs i rapportkonstruktion och systemadministration. Den som fullföljer hela kursplanen lär sig allt från den första installationen och inloggningen till att självständigt utveckla och underhålla Business Control-applikationen. 

Genom att kursprogrammet är uppbyggt som en grundkurs och en fortsättningskurs blir det enkelt att välja rätt kurs som är anpassad för din aktuella nivå och användarkategori.
 

Följande kurser ingår i programmet: 

Kursprogram Mercur Business Control
 

KURSDATUM 2019

NOV

Grundkurs 

13-14 Solna     
19-20 Malmö

Fortsättningskurs 

27-28 Solna
21-22 Malmö

 

 

Kursprogram Mercur Business Control
 

KURSDATUM 2020

Feb

Mars

April

MAJ

Juni

Grundkurs

19-20 Solna

17-18 Göteborg

21-22 Solna      

5-6 Malmö

10-11 Solna

Fortsättningskurs 

11-12 Solna

19-20 Göteborg

27-28 Solna

7-8 Malmö

 

Var?

Stockholm - Solna
Mercurs huvudkontor på Vretenvägen 13 i Solna

Malmö
Mercurs kontor på Adelgatan 21 i Malmö

Göteborg
Mercurs kontor på Östra Hamngatan 17 i Göteborg

Pris:

Grundkurs 10 900kr exkl moms (2 dagar)

Fortsättningskurs 10 900kr exkl moms (2 dagar)
 

Bättre pris om ni är fler från samma företag!

20% rabatt på deltagare 2
30% rabatt på deltagare 3 osv

 

 

Har du gått en kurs hos oss? 

Fyll i din utvärdering här!
 
Tack på förhand! 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

 

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)-459 69 00

Kontor Malmö

Adelgatan 21, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Östra Hamngatan 17, SE-411 10 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom