Kurser i Mercur Business Control

Med rätt utbildning och rätt nivå för varje medarbetarkategori säkerställer ni att era användare får maximal nytta av ert Mercur-system. Fördjupad kunskap leder till ökad trygghet i att använda systemets funktioner, något som ofta resulterar i användare som är mer förtrogna med företagets mål och som känner större ansvar och delaktighet i såväl planen som utfallet. 

Från grundkurs till fortsättningskurs 

Mercurs kursprogram följer en logisk struktur från enkel användarutbildning till fortsättningskurs i rapportkonstruktion och systemadministration. Den som fullföljer hela kursplanen lär sig allt från den första installationen och inloggningen till att självständigt utveckla och underhålla Business Control-applikationen. 

Genom att kursprogrammet är uppbyggt som en grundkurs och en fortsättningskurs blir det enkelt att välja rätt kurs som är anpassad för din aktuella nivå och användarkategori. 

Följande kurser ingår i programmet: 

Kursprogram Mercur Business Control

 

Kursschema

Kursdatum
2017-2018

 SEPT

OKT

 NOV

 DEC  

FEB

MAR

 APR  

MAJ       

JUNI

Grundkurs 

13-14

17-18*

15-16

     

21-22

25-26

 13-14 

Fortsättningskurs 

            

19-20*

29-30

6-7

           

 14-15

23-24

* Kursen går i Göteborg

Kurserna genomförs på Mercurs kontor på Vretenvägen 13 i Solna om inget annat anges.

Kostnad för kurser:

9 900kr exkl moms

Bättre pris om ni är fler från samma företag!

20% rabatt på deltagare 2
30% rabatt på deltagare 3 osv

För kurser i grundläggande användarfunktioner eller i Mercur Business Control 6 eller frågor om utbildning i övrigt kontakta oss angående upplägg och offert.

E:post:
Tel: 08 - 459 69 00 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2016

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt