Fortsättningskurs systemadministration
och rapportkonstruktion 

Fortsättningskursen i systemadministration och rapportkonstruktion är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och lära dig mer om att använda systemets funktioner för systemadministration och skapa snygga dashboards och rapporter med nyckeltal och beräkningar.

Avsnittet systemadministration omfattar bland annat arbetsprocesskontrollen, funktioner för dataregler och avancerad valutahantering. Dessutom får du lära dig mer om systemets analysfunktioner och om regelstyrd rapportdistribution. 

Avsnittet rapportkonstruktion innehåller fler rapportexempel som är anpassade efter alternativa styrbehov och rapporter med lite mer komplexa beräkningssatser. Du får även lära dig att bygga egna styrkort och nyckeltalsrapporter samt dashboards. Kursen ägnar även tid åt eget arbete med att bygga rapportexempel enligt best practice och att göra dina rapporter och dashboards snygga med layouter och sparade teman.
 

Målgrupp 

Utbildningen riktar sig till dig som idag är och under en viss tid har varit systemadministratör av Mercur Business Control där du idag behärskar grunderna i systemet och vill fördjupa dina kunskaper i rapportkonstruktion och systemadministration.
 

Förkunskaper 

Grundkurs rapportkonstruktion och systemadministration
 

Innehåll 

 • Analysfunktioner  (sortering, filtrering, rankning), målsökning

 • Kopplade dimensioner

 • Automafördelningar

 • Blankettberoenden

 • Avancerad valutahantering

 • Arbetsprocesskontroll

 • Regelstyrd rapportdistribution

 • Summering grundläggande rapportkonstruktion

 • Komplexa menyval

 • Avancerade selekteringar

 • Rapportinställningar

 • Layout och teman

 • Avancerade beräkningar och nyckeltal

 • Regler och indikatorer

 • Dashboards

 • Benchmarkingrapporter och specialrapporter 

 

Fakta

Kurslängd: 2 dagar

Kostnad: 10 900kr exkl. moms!

Bättre pris om ni är fler!

20% rabatt för deltagare 2
30% rabatt för deltagare 3 osv

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

 

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)-459 69 00

Kontor Malmö

Adelgatan 21, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Östra Hamngatan 17, SE-411 10 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom