Mercur Start

Budgetprocessen
– tidsödande och frustrerande eller effektiv och meningsfull?

När budgetarbete börjar gå mot sitt slut är dags att utvärdera och dra lärdomar. Sammantaget har det säkert gått bra men ofta tycker medarbetarna tyvärr inte att planeringsprocesserna har haft den effekt som man önskar. Att nyttan inte motsvarat arbetsinsatsen. 

Vi kommer därför att titta närmare på hur man kan effektivisera sina planeringsprocesser och höja värdet av det arbete organisationen lägger ner. Under seminariet kommer vi ge tips på hur ni kan utforma såväl processer som systemstöd för bättre, snabbare och roligare planering och verksamhetsstyrning. Exempel på frågor som vi kommer att ta upp är:

  • Hur kan manuellt och tidskrävande arbete för insamling och sammanställning elimineras?

  • Hur kan vi höja kvaliteten i våra budgetar och prognoser från början för att minska antalet iterationer på olika nivåer?

  • Vad är rimlig detaljnivå för de olika planeringsprocesserna?

 

Du kan ta del av vårt inspelade webinar genom att skicka ett mail till:

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt