Budgetprocessen
– tidsödande och frustrerande eller effektiv och meningsfull?

När budgetarbete börjar gå mot sitt slut är dags att utvärdera och dra lärdomar. Sammantaget har det säkert gått bra men ofta tycker medarbetarna tyvärr inte att planeringsprocesserna har haft den effekt som man önskar. Att nyttan inte motsvarat arbetsinsatsen. 

Vi kommer därför att titta närmare på hur man kan effektivisera sina planeringsprocesser och höja värdet av det arbete organisationen lägger ner. Under seminariet kommer vi ge tips på hur ni kan utforma såväl processer som systemstöd för bättre, snabbare och roligare planering och verksamhetsstyrning. Exempel på frågor som vi kommer att ta upp är:

  • Hur kan manuellt och tidskrävande arbete för insamling och sammanställning elimineras?

  • Hur kan vi höja kvaliteten i våra budgetar och prognoser från början för att minska antalet iterationer på olika nivåer?

  • Vad är rimlig detaljnivå för de olika planeringsprocesserna?

Vill du veta mer om hur vi kan effektivisera budgetprocessen!

Fyll i nedan och få det inspelade seminariet. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom