Mercur Start

Prognosverktyg

För att enkelt och effektivt kunna följa och utveckla olika planeringsprocesser, kan du med fördel använda dig utav ett prognosverktyg

Med vårt kompletta och effektiva prognosverktyg Mercur Business Control får du stöd genom alla typer av planeringsprocesser. Du kan exempelvis hantera traditionella budgetar och prognoser samt prognoser för produktions- eller projektplanering.
 

Bättre prognoser ger bättre resultat 

Genom vårt prognosverktyg kan du snabbare reagera på förändringar i omvärlden och få bättre kontroll över hela planeringsprocessen. Något som gör att du kan arbeta effektivare med bland annat budget samt produktions- och projektplanering.

Mercur Business Control ger dig tillgång till en smidig inmatningsfunktionalitet och du har också möjlighet att välja mellan valfri historik och referensinformation. Något som ger dig stor kontroll och bra stöd för att bedöma framtiden. 

En annan fördel med vårt prognossystem är att du också har stöd för strategisk planering och långtidsplanering. Även här kan du välja planeringshorisont och detaljeringsgrad. Allt för att du ska få ett bättre resultat.
 

Arbetsprocesskontroll

I vårt system finns även integrerad arbetsprocesskontroll vilket ger rätt information till rätt person. Det ser också till att de ansvariga har full kontroll och översyn av hur arbetet utvecklas. Med denna kontroll och arbetsflöde har du möjlighet att se var i processen varje medarbetare befinner sig.
 

Automatiserade funktioner

Tack vare automatiska funktioner i prognosverktyget snabbar du dessutom upp processerna och frigör mer tid som kan läggas på viktigare uppdrag. 

Med arbetsprocesskontrollens arbetsflöde har du exempelvis möjlighet att få automatiska meddelanden när en budget eller prognos öppnas upp för inmatning, när man närmar sig deadline och vid avrapportering. Andra automatiska funktioner är valutaomräkning och fördelningar av centralt inmatade poster i budget.
 

Simuleringar

En annan viktig möjlighet för att bättre prognostisera budget och andra planeringsprocesser är att kunna simulera olika framtidsscenarion. Med vårt system Mercur Business Control kan du enkelt simulera och analysera vilken effekt olika förutsättningar och händelseförlopp ger olika nivåer. 

Om förutsättningarna eller händelseförloppet förändras på en avdelning gör prognosverktyget omedelbart en omräkning och visar vilket utfall detta får.
 

Enkel implementering

På Mercur anser vi att det ska vara så enkelt som möjligt för dig som kund att använda vårt prognossystem. Mercur Business Control implementeras därför enkelt med ert affärssystem och andra viktiga informationskällor. Systemet kan också användas till en mängd andra användningsområden som verksamhetsstyrning och beslutsstöd, rapportering och analys, samt målstyrning

Tveka inte att höra av dig till oss om du önskar en kostnadsfri demo!

 

 

Vill du se hur vi kan hjälpa dig? 

Boka din kostnadsfria demo via webben!

  *) obligatoriska fält

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt