Prognosverktyg

För att enkelt och effektivt genomföra olika planeringsprocesser, kan organisationen med fördel använda sig av ett prognosverktyg

Med Mercurs kompletta och effektiva prognosverktyg, Mercur Business Control®, får du och din organisation ett effektivt systemstöd som sparar tid och höjer kvaliteten genom alla typer av planeringsprocesser. Du kan exempelvis hantera såväl traditionella resultatbudgetar och resultatprognoser som speciella prognoser, till exempel projektprognoser, personalprognoser, försäljningsprognoser eller likviditetsprognoser.

Bättre prognoser ger bättre resultat 

Med stöd av vårt prognosverktyg kan du snabbare reagera på förändringar i omvärlden och få bättre kontroll över hela planeringsprocessen och din organisation kan arbeta effektivare med såväl budget och prognos som övriga planeringsprocesser som til exempel produktions- och projektplanering.

Mercur Business Control® ger dig tillgång till en smidig inmatningsfunktionalitet och du har också möjlighet att välja mellan valfri historik och referensinformation att visa i samband med inmatningen, något som ger dina användare stor kontroll och bra stöd för att bedöma framtiden. Med drill down-funktionalitet, tillgång till transaktioner och inskannade fakturor har användarna allt samlat på en plats och slipper leta i olika system. Det spar tid och höjer kvaliteten i planeringsarbetet.

En annan fördel med vårt prognossystem är att du också har stöd för strategisk planering och långtidsplanering. Även här kan du välja planeringshorisont och detaljeringsgrad. Allt för att du ska få ett bättre resultat.

98% av våra kunder anser att de snabbar upp processerna och sparar tid med Mercur Business Control®

Med all information samlad i en gemensam lösning kan ni koncentrera er på att fatta beslut om framtiden istället för att oroa er för vilka underlag som gäller, Ulf Alkelin, VD Mercur Solutions

Arbetsprocesskontroll

I vårt system finns även integrerad arbetsprocesskontroll, även kallat workflow eller arbetsflöde, vilket ger rätt information till rätt person. Det ser också till att de ansvariga har full kontroll och överblick av hur arbetet utvecklas. Med denna kontroll och arbetsflöde har administratören möjlighet att se var i processen varje medarbetare befinner sig.  Med arbetsprocesskontrollens arbetsflöde har du även möjlighet att generera automatiska meddelanden när en budget eller prognos öppnas upp för inmatning, när man närmar sig deadline och vid avrapportering/klarmarkering.

Automatiserade funktioner

Tack vare automatiska funktioner i prognosverktyget snabbar du dessutom upp processerna och frigör mer tid som kan läggas på analys och utveckling av verksamheten. Funktioner som kan automatiseras är till exempel fördelningar av centralt inmatade poster i prognos eller budget samt valutaomräkning. Systemet stöder även avancerade beräkningar och logiska samband mellan modellens olika delar. En försäljningsprognos kan till exempel automatiskt uppdatera resultatprognosen med hjälp av så kallade blankettberoenden som sparar om olika delar av prognosen i samband med uppdatering. Andra viktiga funktioner för att spara tid i prognosarbetet är möljigheten att skapa tekniskt framräknade prognosscenarion med funktionerna kopiera poster och omräkning. Då kan användarnas serveras ett prognosförslag som de bara behöver justera i stället för att behöva börja från början med en tom inmatningsblankett.

Simuleringar

En annan viktig möjlighet för att förbättra arbetet med att prognostisera, budgetera och genomföra andra planeringsprocesser är att kunna simulera olika framtidsscenarion. Med vårt system Mercur Business Control® kan du enkelt simulera och analysera vilken effekt olika förändrade förutsättningar och händelseförlopp medför. Att kunna arbeta med scenarioanalys är viktigt, inte minst i tider av osäkerhet när man behöver få kontroll över vilka handlingsalternativ som finns och vilka viktiga beslut som behöver fattas för att verksamheten ska utvecklas så bra som möjligt.

Enkel implementering

På Mercur anser vi att det ska vara så enkelt som möjligt för dig som kund att använda vårt prognossystem. Mercur Business Control® integreras därför enkelt med ert affärssystem och andra viktiga informationskällor och konfigureras med hjälp av standardfunktioner för att på kort tid kunna erbjuda ett effektivt stöd i er verksamhet. Systemet kan också användas till en mängd andra användningsområden som verksamhetsstyrning och beslutsstöd, rapportering och analys, samt målstyrning

Läs merLäs mindre

Mercur Business Control® - effektivt prognosverktyg 

På Mercur har vi utvecklat marknadens ledande prognosverktyg, Mercur Business Control®. Genom våra mer än 40 år i branschen har vi haft möjligheten att hjälpa hundratals ledande företag inom alla branscher att effektivisera sina processer och fatta bättre beslut. Tack vare att vi har vårt eget team av utvecklare på kontoret i Stockholm så har vi också kunnat utveckla nya funktioner i samråd med våra kunder.

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information!Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom