WEBINAR-ON-DEMAND
Effektivare styrning hos Stena Bulk med Mercur!

Effektiv verksamhetsstyrning med hög kvalitet hos Stena Bulk

Stena Bulk visar hur de med hjälp av Mercur förenklar och kvalitetssäkrar sina processer genom att jobba aktivt med interaktiva dashboards.

Med snabba resultatestimat och löpande kontroll över riskexponering förmedlas värdefulla insikter och en enhetlig bild till beslutsfattare och enheter i hela organisationen. 

Under det inspelade webinaret får du se en livevisning i Stena Bulks system samt en kort generell presentation av Mercur Business Controls® funktioner för budget, prognos, rapportering och analys. 

Shipping är en kapitalintensiv och volatil bransch med små marginaler över tid. Våra team på Stena Bulk är utspridda över hela världen och behöver ofta ta snabba beslut där några få snedsteg kan ha stor påverkan på resultatet. 

Genom att utöka antal användare och jobba mer aktivt med dashboards kan vi på ett effektivare sätt nå ut till och involvera hela organisationen i att skruva upp kvalitén på vår data, våra beslutsunderlag, vår rapportering och vår prestation.

För oss har Mercur blivit ett viktigt verktyg för den löpande uppföljning av verksamheten samt möjligheten att snabbt analysera och nå ut med insikter som hjälper våra kontor agera på en ofta utmanande marknad

Jonatan Malka, General Manager Strategy & Business Control, Stena Bulk

Innehåll

  1. Jonatan Malka, General Manager Strategy & Business Control, på Stena Bulk visar hur de förenklar och kvalitetssäkrar sina processer genom att jobba aktivt med interaktiva dashboards.

  2. Livevisning av Stena Bulks uppsättning i Mercur. 

  3. Kort generell presentation av Mercur Business Controls® funktioner för budget, prognos, rapportering och analys.

  4. Frågestund med Stena Bulk.

Stena Bulk är ett av världens ledande tankrederier. Företaget transporterar bränslen och flytande råvaror som råolja, raffinerade oljeprodukter och kemikalier. Idag har det en kontrollerad flotta på runt 100 tankfartyg.

Ja tack, jag beställer webinaret med Stena Bulk!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom