Inspelade webinars - Administration

Våra inspirationswebinars med temat administration riktar sig till dig som redan använder Mercur Business Control. Beställ den/de inspelade webinar du vill få tillgång till så skickar vi inloggningsuppgifter via mail.
 
Tid: Varje webinar är ca 20-25minuter

Scenariohantering med Mercur Business Control
– bättre kontroll i tider av osäkerhet

Vi ge dig konkreta tips på hur du effektivt kan jobbar med scenarioanalys för att simulera framtida scenarier i Mercur.

 

Administration av användare

Vem ser vad i Mercur och hur hanterar vi känslig data? Mercur är en lösning för hela organisationen men det är oftast inte önskvärt att alla ska kunna se allt i systemet. Det kan bli oöverskådligt och leda till att information sprids till fel mottagare. Med systemets funktioner för databehörigheter, rapportroller och funktionsroller säkerställer du att dina användare bara får tillgång till just den data samt de rapporter och funktioner som de behöver. Du får även lära dig mer om behörigheter med olika djup och rapportspecifika behörigheter.

 

Dataunderhåll - Simulera budget/prognos

Mercurs funktioner för dataunderhåll är ytterligare ett bevis på att Mercur är rikt på standardfunktioner. Funktionerna för att kopiera, flytta, radera och räkna om olika urval av data är väldigt användbara. Du kan enkelt skapa ett nytt scenario, till exempel en forecast eller en reviderad budget, baserat på tillgänglig data i systemet genom kopiering och upp- eller nedräkning. Ett annat område kan vara simulering av tillkommande enheter (exempelvis butiker eller andra resultatenheter) genom att lägg till en ny enhet och kopiera från en jämförbar. 

 

Kopplade dimensioner

Förädla data genom automatiska kopplingar mellan dimensioner.

Kopplade dimensioner är ett kraftfullt verktyg att använda när två eller flera separata koddelar har ett samband som kan utnyttjas för att skapa nya uppföljningsbegrepp. Ett exempel kan vara när en dimension för projektledare automatiskt kan sättas baserat på uppgiften i projektdimensionen. Den här funktionen hanterar också fallet när kopplingen ändras över tid. 

 

Arbetsprocesskontrollen

Delegera och håll koll på inmatningsprocessen i Mercur.

Mercurs användarprocesskontroll ger dig koll på var användarna befinner sig i era planeringsprocesser. Vi berättar om hur olika aktiviteter i planeringsprocesserna kan delegeras till användarna och hur uppföljningen underlättas med hjälpa av deadlines, händelsebaserade mejl med information och påminnelser samt översikt med processtatus. 

 

Målstyrning – Från strategi till handling

Följ upp nyckeltal och koppla på aktiviteter för att uppnå era verksamhetsmål i Mercurs målstyrning! Vi går igenom funktionaliteten och visar hur man kommer igång med att sätta upp planer, mål och aktiviteter.

 

Alltid aktuell information med Mercurs realtidsuppdateringar

Analysera data i realtid där ändringar i källsystemet direkt reflekteras i dina rapporter.

 

Effektivare rapportdistributioner

Se de nya funktionerna för att skapa Presentationeroch hur man kan effektivisera utskick och presentationer med hjälp av Personliga dimensionsmedlemmar och Gemensamma lägen.

 

Verktyg för administratören

Känner du till de kraftfulla administratörsfunktionerna i Mercur? Ta del av våra bästa tips för smartare och effektivare systemadministration.

 

Hierarkier

Vi visar hur man enkelt administrerar sina hierarkier och hur de kan användas för såväl Drill Down som för att underlätta rapportkonstruktion och annan systemadministration

Vi har även webinars inom dessa områden:

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Östra Hamngatan 17, SE-411 10 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom