Inspelade webinars - Användarfunktionalitet

Våra inspirationswebinars kring användarfunktionalitet riktar sig till dig som redan använder Mercur Business Control. Beställ den/de inspelade webinar du vill få tillgång till så skickar vi inloggningsuppgifter via mail.
 
Tid: Varje webinar är ca 20-25minuter

Tips och Trix

Användbara funktioner för slutanvändaren och administratören!
Under webinaret får du tips på flertalet smarta standardfunktioner som underlättar arbetet både för systemadministratören och slutanvändaren.

 

Prediktiv analys

Mercurs nya funktioner för prediktiv analys låter dig använda historiska trender och variationer tillsammans med statistiska algoritmer för att förutspå framtida utfall. Under webinaret kommer du få lära dig hur en predikteringsmodell sätts upp och hur funktionerna kan nyttjas vid planering och analys.

 

Mobilgränssnitt

Kom igång med Mercurs mobilgränssnitt! I webinaret får du lära dig att navigera i mobilgränssnittet och att använda flertalet olika funktioner.

 

Exporter & rapportpaket 

Lär dig om vilka exportmöjligheter som Mercur Business Control 8 erbjuder och hur de kan nyttjas. Webinaret behandlar även hur rapportpaket kan användas och hur de kan underlätta administrationen vid bokslutsavstämningar.

 

Twist & Turn

Från extern data till kraftfull analys med enkelt dataflöde och nya rapportfunktioner.

Du som användare kan bestämma vilka dimensionskolumner som ska visas genom att dra dem från en lista i rapportens högra sida. Dimensioner kan även dras in och släppas i sidrubrikerna för att på så sätt applicera ett filter på hela tabellen i den valda dimensionen.

 

Spara läge

Minimera antalet rapporter och anpassa rapporter för dina behov!

Med Mercurs funktion spara läge kan användare själva skapa vyer på just den information de behöver. Alla förändringar du gör i en rapport så som drill down, byte av kolumnmall eller byte till twist&turn-, transaktion- eller diagramvy kan sparas och återanvändas samt delas med andra. Vi går även igenom nyheten spara läge vid inmatning, som exempelvis kan användas när du vill spara en egen lokal del av budgeten, innan den är genomarbetat och redo för att publiceras till den gemensamma totala budgeten.

 

Blankettberoenden 

Med standardfunktioner för att definiera beroenden mellan planens olika delar säkerställs att de olika delarna hänger ihop. Här får du lära dig mer om hur blankettberoenden kan användas för automatisering och undvikande av manuella fel.

 

Excel add-in

Uppdatera dina Excelark direkt från Mercur Business Control med Mercurs add-in för Excel!

 

Ad Hoc analyser

Lär dig att skapa Ad Hoc analyser i Mercur Business Control 8 med funktioner som Drill Down, Twist & Turn och Spara läge.

 

Förbättra ert samarbete 

Lär dig hur Mercurs standardfunktioner kan hjälpa din organisation att öka samarbetet. 

Vi har även webinars inom dessa områden:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom