Inspelade webinars - Administration

Våra inspirationswebinars med temat administration riktar sig till dig som redan använder Mercur Business Control. Beställ den/de inspelade webinar du vill få tillgång till så skickar vi inloggningsuppgifter via mail.
 
Tid: Varje webinar är ca 20-25minuter

Administration av användare

Lär dig att administrera användare och få en grundlig genomgång av behörighetssystemet i Mercur.

 

Arbetsprocesskontrollen

Delegera och håll koll på inmatningsprocessen i Mercur.

Mercurs arbetsprocesskontroll ger dig koll på var användarna befinner sig i era planeringsprocesser. I webinaret får du bland annat lära dig hur en budgetprocess definieras, hur aktiviteter delegeras samt hur statusen på processen kan överblickas.

 

Effektiv dokumentation

Komunicera effektivt och nå ut till användarna med aktuell information med hjälp av Mercurs inbyggda funktioner för dokumentation.

 

Rensa & Förnya i Mercur Business Control

Ta reda på hur Mercur används i organisationen och få tips på hur ni rensar och förnyar för att få ett levande system.

 

Scenariohantering med Mercur Business Control
– bättre kontroll i tider av osäkerhet

Vi ge dig konkreta tips på hur du effektivt kan jobbar med scenarioanalys för att simulera framtida scenarier i Mercur.

 

Blankettberoenden 

Med standardfunktioner för att definiera beroenden mellan planens olika delar säkerställs att de olika delarna hänger ihop. Här får du lära dig mer om hur blankettberoenden kan användas för automatisering och undvikande av manuella fel.

 

Kopplade dimensioner

Förädla data genom automatiska kopplingar mellan dimensioner.

Kopplade dimensioner är ett kraftfullt verktyg att använda när två eller flera separata koddelar har ett samband som kan utnyttjas för att skapa nya uppföljningsbegrepp. Ett exempel kan vara när en dimension för projektledare automatiskt kan sättas baserat på uppgiften i projektdimensionen. Den här funktionen hanterar också fallet när kopplingen ändras över tid. 

 

Målstyrning – Från strategi till handling

Följ upp nyckeltal och koppla på aktiviteter för att uppnå era verksamhetsmål i Mercurs målstyrning! Vi går igenom funktionaliteten och visar hur man kommer igång med att sätta upp planer, mål och aktiviteter.

 

Alltid aktuell information med Mercurs realtidsuppdateringar

Analysera data i realtid där ändringar i källsystemet direkt reflekteras i dina rapporter.

 

Verktyg för administratören

Känner du till de kraftfulla administratörsfunktionerna i Mercur? Ta del av våra bästa tips för smartare och effektivare systemadministration.

Vi har även webinars inom dessa områden:

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Great place to work logo
UC

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom