Inspelade webinars - Användarfunktionalitet

Våra inspirationswebinars kring användarfunktionalitet riktar sig till dig som redan använder Mercur Business Control. Beställ den/de inspelade webinar du vill få tillgång till så skickar vi inloggningsuppgifter via mail.
 
Tid: Varje webinar är ca 20-25minuter

Twist & Turn

Från extern data till kraftfull analys med enkelt dataflöde och nya rapportfunktioner.

Du som användare kan bestämma vilka dimensionskolumner som ska visas genom att dra dem från en lista i rapportens högra sida. Dimensioner kan även dras in och släppas i sidrubrikerna för att på så sätt applicera ett filter på hela tabellen i den valda dimensionen.

 

Uppdatera dina Excelark direkt från Mercur Business Control

Hämta data direkt från Mercur till Excel med hjälp av Mercurs nya behörighetsstyrda Excel ”add-in”.

 

Spara läge

Minimera antalet rapporter och anpassa rapporter för dina behov!

Med Mercurs funktion spara läge kan användare själva skapa vyer på just den information de behöver. Alla förändringar du gör i en rapport så som drill down, byte av kolumnmall eller byte till twist&turn-, transaktion- eller diagramvy kan sparas och återanvändas samt delas med andra. Vi går även igenom nyheten spara läge vid inmatning, som exempelvis kan användas när du vill spara en egen lokal del av budgeten, innan den är genomarbetat och redo för att publiceras till den gemensamma totala budgeten.

 

Blankettberoenden 

Med standardfunktioner för att definiera beroenden mellan planens olika delar säkerställs att de olika delarna hänger ihop. Här får du lära dig mer om hur blankettberoenden kan användas för automatisering och undvikande av manuella fel.

Vi har även webinars inom dessa områden:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Östra Hamngatan 17, SE-411 10 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom