Mercur Start

 

Öka delaktigheten på arbetsplatsen

Genom att öka delaktigheten bland de anställda i organisationen ökar inte bara trivseln, utan även intäkterna. I denna artikel tänkte vi därför gå igenom hur ert företag kan öka delaktigheten genom införandet av ett BI-system, samt vilka fördelar detta kan medföra.

Implementera ett BI-system – öka delaktigheten

Idag väljer allt fler företag att implementera ett Business Intelligence-system, även känt som BI-system, i organisationen. Ett BI-system kan göra stor skillnad när det kommer till att effektivera och förbättra sammanställning och analys av data, vilket ger beslutsfattare  bättre underlag när de ska fatta beslut. Ett bra BI-system ska dock inte bara göra det lättare för ledare att fatta beslut – det ska även öka delaktigheten bland de anställda. 

När vi har utformat vårt marknadsledande system Mercur Business Control har vi gjort det med hela organisationen i åtanke. Vi brukar säga att rätt information ska vara tillgängliga för alla nivåer – från företagsledningen ner till medarbetarna.

Genom att ge medarbetarna kontinuerlig information relaterad till den dagliga verksamheten ökar nämligen delaktigheten och ger dem större förståelse för företagets mål, vilket också gör dem mer engagerade i arbetet

Mercur Business Control erbjuder rätt funktioner för alla roller i organisationen. Användarna kan låta behovet styra - dynamiska rapporter med inbyggda analysfunktioner, vägledd analys med start i översiktliga dashboards eller ad hoc-analys med Twist & Turn.

När användarna förstår sin del av verksamheten skapar det delaktighet och engagemang.

Delaktighet bakom välmående och bra resultat

Det har många gånger visat sig att delaktighet inom hela organisationen har skapat de absolut bästa arbetsplatserna – både när det kommer till välmående och resultat. Det hela handlar kort och gott om att vi människor har ett behov av att veta vad som gäller. När man vet vad som förväntas av en så gör det  arbetet lättare samtidigt som man presterar bättre.

Kort och gott så blir resultatet av detta en roligare arbetsplats där folk trivs och presterar bättre, vilket även leder till en mer framgångsrik verksamhet!

 

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att lära dig mer om Mercur Business Control och hur det kan hjälpa just er verksamhet? Tveka inte på att kontakta någon av våra kunniga konsulter eller besök vårt populära frukostseminarium.

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt