Mercur Start

Hur sparar företag tid?

Oavsett om du arbetar i en stor eller liten organisation så är du troligtvis medveten om vilken viktig resurs tiden är. I denna artikel tänkte vi därför gå igenom hur företag kan spara tid, samt vad denna tidsbesparing kan ge dem. 

Tidskrävande processer

Inom ett företag, speciellt i större organisationer, finns det otroligt många tidskrävande processer. Det kan exempelvis handla om budgetering och målstyrning, processer som ofta involverar många medarbetare på olika nivåer i organisationen. Men det kan även handla om affärsdata som behöver analyseras, strategiska beslut som måste verkställas eller rapporter som måste skickas ut till berörda chefer inom organisationen.

Kort och gott många tidskrävande processer med mycket arbete som ständigt behöver utföras av medarbetare och beslutsfattare. Många funder därför över hur man kan snabba upp processerna och spara tid samtidigt som det affärsmässiga värdet av processerna kan öka. Men hur går man då tillväga för att uppnå just detta?
 

Spara tid med Business Intelligence System 

För att kunna snabba upp processerna, kunna ta bättre beslut och spara tid, vänder sig idag allt fler organisationer till Business Intelligence System, även kallade BI-system. 

Med hjälp av ett bra BI-system får beslutsfattare nämligen tillgång till effektiv informationshantering, vilket framförallt är viktigt för organisationer där data är utspridd i olika system och delar av verksamheten. En annan fördel med ett bra BI-system är att det gör det enkelt att analysera data och på så sätt hjälpa er att ta snabbare och smartare beslut.

Fördelar med ett bra BI-system

För att kunna hantera växande datavolymer i din organisation är det helt enkelt viktigt att välja ett system för business intelligence som ger dig kontroll och bra beslutsunderlag. Därför är det självklart också viktigt att BI-systemet är pedagogiskt för användaren. Genom att välja rätt system kan du förvänta dig:

  • All information på en plats

  • Bättre beslutsfattande

  • Optimerade interna processer

  • Mer tid till analys

  • Ökad operationell effektivitet

  • Ökad delaktighet i verksamheten

 

Mercur Business Control
– ett marknadsledande system

På Mercur har vi utvecklat marknadens ledande BI-system som hjälper hundratals företag att snabba upp sina processer, ta bättre beslut och spara tid varje dag. 

Vårt system heter Mercur Business Control och kan enkelt implementeras och anpassas efter våra kunders behov, oavsett bransch. Systemet kan bland annat användas för verksamhetsstyrning & beslutsstöd, budgetering & prognostisering, rapportering & analys, samt målstyrning.
 

98% av våra kunder anser att Mercur underlättar och effektiviserar arbetet i verksamheten.


 

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att veta mer om Mercur Business Control och hur det kan hjälpa just er organisation? Tveka inte med att kontakta våra kunniga konsulter för att boka en kostnadsfri webbdemo eller besök vårt populära frukostseminarium.

  

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt